DAFTAR PAKEJ UMRAH

pakej thahirah'

harga bilik

*HOTEL MEKAH 30-80m/ madinah 150m

bilik b'4 = rm7,890

bilik b'3 = rm8,290

bilik b'2 = rm8,890

pakej zahra

harga bilik

*hotel mekah 180-300m/ mdinah 150m

bilik b'4 = rm6,990

bilik b'3 = rm7,290

bilik b'2 = rm7,690

pakej humaira'

harga bilik

*hotel mekah 480-600m/madinah 150m


bilik b'4 = rm6,090

bilik b'3 = rm6,390

bilik b'2 = rm6,790

Share with:

FacebookTwitterGoogle