Monthly Archives: November 2017

PENDAFTARAN UMRAH 2018

Untuk tahun 2018, pihak Bahrulmazi Travel &  Tours Sdn. Bhd akan melakukan sedikit pembaharuan dalam pendaftaran umrah.  Hal ini bagi menjamin keselesaan para jemaah dan juga kualiti perkhidmatan kami. Adalah diharap segala